ADVIES OP MAAT? STUUR EEN MAIL OF BEL 0174-352008

Stijgende verwarmingskosten door thuiswerken

Stijgende verwarmingskosten door thuiswerken

Met de laatste paar weken voor het nieuwe jaar, sluiten we met 2020 één van de meeste memorabele jaren af. De getroffen maatregelen door de corona-pandemie, zijn ongekend en hadden we aan het begin van het jaar nooit kunnen voorspellen. Nederland gaat in totale lockdown het nieuwe jaar in. Een onderdeel hiervan, is de sluiting van niet-essentiële winkels en waar het mogelijk is, moeten werknemers zoveel mogelijk thuiswerken. Deze laatste maatregel heeft wisselende gevolgen, zowel positief als negatief.

Verwarmingskosten thuiswerken

Werken vanuit huis wordt een blijvertje

Zo veel mogelijk thuiswerken werd in maart al ingevoerd en in de zomermaanden iets versoepeld. Nu het essentieel is dat iedereen tijdens de lockdown weer zoveel mogelijk thuiswerkt, blijkt deze maatregel aan te slaan en ook doorgezet te worden als we weer uit de lockdown komen. De noodzaak om zoveel mogelijk vanuit huis te werken is natuurlijk dramatisch, maar heeft ook enkele gunstige gevolgen. Een voordeel hiervan, is dat sommige werknemers hun privéleven beter met hun werkleven kunnen combineren. Vooral nu de scholen ook gesloten zijn en ouders niet altijd oppas kunnen regelen, komt het vanuit huis werken erg goed uit. Een ander voordeel is dat sinds we massaal vanuit huis werken, het fileprobleem zich vanzelf heeft opgelost. Al sinds maart zijn er nauwelijks nog files op de weg. Dit heeft weer een ander positief gevolg en dat is dat de hoeveelheid stikstof op sommige plekken in Nederland aanzienlijk is gedaald.

De nadelen van thuiswerken

Er zijn ook nadelen boven water gekomen van het vele vanuit huis werken. Ten eerste heeft dit te maken met de werkplek. Niet alle werknemers hebben thuis een fatsoenlijke werkplek ingericht. Dikwijls werkt een werknemer gewoon aan de keukentafel, waaromheen zich ook het dagelijkse gezinsleven afspeelt. Concentratie en productiviteit komen hiermee in het gedrang. Daarnaast is het gemis van fysiek contact op de werkvloer voor sommige werknemers een probleem. Er is minder interactie met collega´s onder elkaar. Hierdoor kunnen collega´s enigszins van elkaar ´vervreemden´ Verder komen werknemers voor hogere kosten te staan. In plaats van koffie op het werk, moet je je eigen voorraad koffie aanspreken, je moet misschien aanpassingen aan je werkplek doen en je computer en verlichting staan de gehele dag aan en dit kost meer elektriciteit. Opvallend hogere kosten, zijn volgens een onderzoek van Independer de verwarmingskosten.

Hogere verwarmingskosten logisch gevolg

Het spreekt voor zich, dat wanneer je vanuit huis werkt, de kosten voor het verwarmen stijgen. In een gemiddeld Nederlands gezin werken de ouders en gaan de kinderen naar school. Overdag hoeft de woning dan niet te worden verwarmd. Daarom is er meestal een piekbelasting te zien in de ochtend en in de avond. Het dagritme van thuiswerkers verandert en dit heeft gevolgen voor de stookkosten. In de avond is er geen piekbelasting meer te zien, omdat de woning gedurende de dag wordt opgewarmd en het ‘s avonds al aangenaam warm is. Toch levert het gedurende de dag opwarmen een hogere kostenpost op, want de woning moet op temperatuur gehouden worden.

Welke verwarmingssoort is het meest voordelig?

De meeste Nederlandse huishoudens houden de woning warm door middel van een centraal verwarmingssysteem. De cv-ketel verbrandt hierbij gas. Naast corona, hebben wij ook een klimaatprobleem en daar past gas als fossiele brandstof niet meer in. Dit is één van de redenen, om het gebruik van een centrale verwarming op gas de heroverwegen. Mede doordat gas de komende jaren wordt uitgefaseerd, gaat de gasprijs stijgen en zal vanuit huis werken nog duurder gaan worden.

Hoewel je met een centraal verwarmingssysteem de woning wel goed kunt opwarmen, gebeurt dit niet altijd even efficiënt. Denk hierbij aan bepaalde ruimtes die je normaliter niet gebruikt en waar je de radiator uitdraait, zoals de badkamer of je werkkamer. Als je toch van deze ruimtes gebruik wilt maken, dan kan het behoorlijk lang duren, voordat de ruimte goed is opgewarmd. Het komt ook nog regelmatig voor dat er in een werkkamer helemaal geen kachel aanwezig is. Dit houdt in dat je niet comfortabel vanuit huis kunt werken.

Een goed en voordelig alternatief voor een centraal verwarmingssysteem, is elektrische verwarming. Een elektrische kachel is energiezuinig, de prijs van elektriciteit daalt, elektriciteit is desnoods zelf op te wekken met zonnepanelen en je kunt zeer efficiënt opwarmen. Een elektrische kachel is ideaal als bijverwarming, als je geen zin hebt om te wachten totdat de radiator in je werkkamer is opgewarmd. Je profiteert direct van warmte en je kunt hierbij de warmte ook richten, zoals onder je bureau voor behaaglijke warme voeten en benen.

Welke elektrische verwarmingssystemen zijn er?

Als je veel vanuit huis werkt, is elektrische verwarming in vele opzichten voordeliger. Je voorkomt een hoog energieverbruik en bovendien is dit veel milieuvriendelijker. Je kunt kiezen uit twee systemen, namelijk op de klassieke wijze met convectieverwarming en via infrarood. Convector verwarming is indirecte verwarming, waarmee de lucht wordt opgewarmd en je zo een warm vertrek krijgt. Met infrarood worden objecten en mensen in een ruimte opgewarmd. Dit is aangename en tevens gezonde warmte, die te vergelijken is met warmte van de zon.

Vergoeding van onkosten door werkgevers

Vooral nu thuiswerken tijdens corona zo in opkomst is, wordt de roep om een goede regeling van werkgevers steeds luider. Door de hogere thuiswerkkosten, bieden werkgevers steeds vaker een vergoeding aan voor de gemaakte onkosten. De ambtenaren hebben dit inmiddels al voor elkaar. Zij krijgen voor de periode zie zij tijdens corona thuis hebben gewerkt een vergoeding van € 363,-. Ook de vakbond FNV gaat met werkgevers om de tafel zitten, om te kijken of er een thuiswerkvergoeding mogelijk is. Immers, bedrijven maken lagere bedrijfskosten, doordat werknemers niet meer aanwezig zijn. Het is voor te stellen dat een vergoeding niet alleen in een geldbedrag hoeft te worden uitgedrukt. Een werkgever zou bijvoorbeeld een elektrische kachel kunnen vergoeden.

Subsidie om hoog energieverbruik te voorkomen

Om je woning bij het uit huis werken optimaal te verwarmen tegen lage energiekosten, is er in Nederland de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) beschikbaar. Helaas, een aanschaf van een elektrische kachel valt hier niet onder. Maar bijvoorbeeld wel het isoleren van je woning, zoals het isoleren van de vloer, gevel, dak en het plaatsen van HR++ glas. Met een goed geïsoleerde woning kun je naast een elektrische kachel, nog beter profiteren van een warm huis en lagere energiekosten.

Wil je elektrisch verwarmen?

Wij helpen je maar al te graag bij het vinden van de juiste elektrische verwarming. Bel ons op 0174 352008, stuur een e-mail of start een chat.

Team verwarmwinkel.nl

Voordelen elektrische verwarming

  • Milieuvriendelijk en duurzaam
  • Geen onderhoud
  • Lagere verbruikskosten
  • Veilig
  • Snelle opwarming
  • Betere temperatuurregulering
  • Lange levensduur